Hvorfor velge oss?

Høy kvalitet er vårt varemerke og vi kan tilby gode og varige løsninger som på sikt gir den beste driftsøkonomien.  


Det viktigste grunnlaget for en riktig enøkløsning ligger i prosjekteringsfasen. Tidsriktig teknikk og sentral styring av anlegget gir lave driftskostnader. Vi tar en befaring i bygget og foretar enøkanalyser. Det er et viktig verktøy for å kartlegge bygningstekniske konstruksjoner, tekniske anlegg, samt dagens energiforbruk. Dette danner grunnlaget for videre beregninger. Deretter prosjekterer vi det optimale anlegget i forhold til energibruk, inneklima og forskriftsmessige krav.

Firmaet har utført entrepriser ved nybygging av boligprosjekter, forretnings- og kontorbygg, industri, laboratoriebygg, samt prosjekter for det offentlige så som skoler, forskningsinstitusjoner, idrettsanlegg, helsehus og sykehjem.
Vi rehabiliterer eksisterende byggmasse, hvor vi finner helhetlige systemløsninger, m.h.p energi, varme, kulde og innemiljø.

Vi prosjekterer og leverer alle typer inneklimaanlegg og VVS- tekniske anlegg for industri og yrkesbygg, samt anlegg for sentral driftskontroll (SD-anlegg), og benytter dataverktøyet AutoCAD MEP / MagiCAD for komplett VVS-modellering i full 3D med integrert trykkfalls- og lydberegning, kollisjonskontroll og støtte for bygningsinformasjonsmodellering (BIM). 

Vi har sterkt fokus på å arbeide for et konstruktivt og ryddig samarbeidsforhold med byggherre, rådgivere, bygningsentreprenør og andre tekniske entreprenører i hvert enkelt prosjekt.
Vi påtar oss koordinerende/samordnende rolle innen tekniske entrepriser hvis ønkelig.

Vi garanterer å gjennomføre prosjektet til avtalt tid og pris!Greåkerveien 27 1718 Greåker | Tlf: 69 12 54 30 | Fax: 69 15 74 38 | firmapost@ostfold-enok.no
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital