Sted:Oppegård
Beh. luftmengde:60.000m³/h
BTA:7.000m²
Ferdigstillelse:2014

Høyås Bo- og rehabsenter

Eksisterende bo- og rehabiliteringssenter på Høyås i Oppegård utvides med tilbygg over fire etasjer samt kjeller, totalt ca. 7.000m²

Eksisterende bo- og rehabiliteringssenter på Høyås i Oppegård utvides med tilbygg over fire etasjer samt kjeller, totalt ca. 7.000m².
Prosjektet omfatter 43 nye pasientrom samt 5 isolatrom i plan 2., 3. og 4. etasje,samt div. behandlingsrom, kontorer, resepsjon mv i plan 1. etasje og møterom, garderober etc i underetasje.
Østfold Enøk & Ventilasjon AS har fått i oppdrag å levere luftbehandlingsanleggene til prosjektet.
Greåkerveien 27 1718 Greåker | Tlf: 69 12 54 30 | Fax: 69 15 74 38 | firmapost@ostfold-enok.no
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital