Sted:Hærland
Beh. luftmengde:440.000m³/h
BTA:10 .000m²
Ferdigstillelse:2014

Nortura Hærland - nytt kylling og kalkunslakteri

Nortura skal bygge om sitt produksjonsanlegg, og samtidig utvide kapasiteten. I den
forbindelse skal det monteres 19 nye ventilasjonsaggregater med tilhørende kanalføringer og
utstyr. Flere av aggregatene skal leveres i hygieneutførelse.


Ved anlegget vil det være stort kjølebehov. I forbindelse med vasking av lokalene vil det også
være stort behov for varme og avfukting, og i flerearealer skal det også monteres
uttørringsvifter. Det skal daglig gjennomføres spyling, våtrengjøring og uttørring av enkelte
arealer.
Dette stiller strenge krav til utstyr som skal monteres. For å unngå trekk skal det monteres et
antall tekstilposekanaler.
For å unngå kondensering på kanaloverflater skal kanaler i kjølesoner produseres i
kjøleromspaneler. Det er i forbindelse med disse kanalene det skal benyttes tekstilposer.

Østfold Enøk & Ventilasjon AS har fått i oppdrag å levere luftbehandlingsanleggene til prosjektet.
Greåkerveien 27 1718 Greåker | Tlf: 69 12 54 30 | Fax: 69 15 74 38 | firmapost@ostfold-enok.no
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital