Idd Skole

Idd skole

Ny barneskole i Halden, Idd skole.

Halden kommune skal bygge en ny barneskole, Idd skole, som vil inneholde 3-parallell for trinn 1-7.
Skolen er dimensjonert for 588 elever, og har en bruttoareal på 6 700m2.

Østfold Enøk & Ventilasjon AS har på vegne av AF Gruppen fått i oppgave i å utføre luftbehandlingsanleggene for prosjektet.
Luftbehandlingsanleggene omfatter fem balanserte systemer med integrert automatikk, flisavsug og diverse spesialavtrekk.
Total luftmengde: 80 000 m³/h.