Ramnes Skole

Ramnes skole

Ramnes skole, nytt ventilasjonsanlegg

Østfold Enøk & Ventilasjon har fått i oppdrag av Tønsberg kommune å etablere nye ventilasjonsanlegg i deler av skolebygningen.
Arbeidene omfatter prosjektering og installasjon av nye behovsstyrte ventilasjonsanlegg, automatikk, elektroniske arbeider, varmeanlegg og bygningsmessige hjelpearbeider.