Ski Magasinpark BB1 1

Ski Magasinpark BB1

Ski Magasinpark BB1 er et leilighetsprosjekt i Ski bestående av 184 leiligheter fordelt på 7 bygninger, samt stor felles parkeringskjeller.

Østfold Enøk & Ventilasjon As har på vegne av Solid Entreprenør AS fått oppdraget med å prosjektere og levere komplette luftbehandlingsanlegg ved prosjektet.