Godkjenninger

Østfold Enøk & Ventilasjon har sentral godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven hvor vi er godkjent i tiltaksklasse 3 som omhandler prosjektering og utførelse.

Østfold Enøk & Ventilasjon har medlemskap i Grønnpunkt Norge. Videre har vi utført prosjekter i BREEAM, er godkjent medlem i StartBANK, og godkjent firma for radonsanering.