Hva gjør vi?

Tekniske totalentrepriser

Stadig flere av våre kunder etterspør Tekniske totalentrepriser(TTE). Ett ansvarlig firma som tilbyr både ventilasjon/klima, varme/sanitær og elektro/tele.
Les mer >

Service

God service og tett kundeoppfølging har alltid vært et grunnleggende element i vår filosofi. Vi har derfor egne ansatte dedikert til service- og vedlikeholdsoppdrag. Våre servicebiler er skreddersydd slik oppdrag, og er raskt tilgjengelig ved behov.
Les mer >

Tiltak mot radon i bygninger

Vi har godkjenning innenfor fagfeltet radon og tiltak som radon i bygninger.
Les mer >

SD-anlegg

Sentral driftskontroll(SD) er et rasjonelt styrings- og kontrollverktøy. Med dagens datateknologi kan alle tekniske anlegg drives og styres av en felles datasentral.
Les mer >

Produkter

Vi står fritt til å velge de systemene og produktene som egner seg best i hvert enkelt oppdrag.
Les mer >

Fun facts

8 750+
Leverte anlegg siden oppstarten
375 000 000+
m³/h luft siden oppstarten
2 343 749 999+
kw hentet ut av varmegjenvinnere siden oppstarten