Om oss

Østfold Enøk & Ventilasjon AS 

Et ingeniør- og entreprenørfirma innenfor fagområdene Enøk, Klima & Ventilasjon som ble etablert i 1993. I dag omfatter firmaet prosjektledere, funksjonærer, anleggsledere samt serviceteknikere. Våre prosjektledere har lang og allsidig erfaring fra mange forskjellige typer og størrelser på prosjekter for private og offentlige oppdragsgivere.

Firmaet utfører entrepriser ved nybygging av boligprosjekter, forretnings- og kontorbygg, industri, laboratorier, samt prosjekter for det offentlige så som skoler, forskningsinstitusjoner, idrettsanlegg, helsehus og sykehjem.

Vi prosjekterer og leverer alle typer inneklimaanlegg og VVS- tekniske anlegg for industri og yrkesbygg, samt anlegg for sentral driftskontroll(SD-anlegg). Det blir benyttet dataverktøy som Revit/MagiCAD/Autocad MEP for komplett VVS-modellering i full 3D.

Østfold Enøk & Ventilasjon skal være en foretrukken samarbeidspartner for å oppnå godt inneklima. Vi skal tilby eiere av større bygningsmasser en merverdi gjennom miljøvennlige og økonomisk effektive tekniske løsninger.

Vi har sterkt fokus på å arbeide konstruktivt og ryddig samarbeidsforhold med byggherre, rådgivere, bygningsentreprenør og andre tekniske entreprenører i hvert enkelt prosjekt.

Vår visjon er at vi skal være en etterspurt ressurs på inneklima med teknologi som er økonomisk og miljømessig bærekraftig.