Dreieværste

Dreieværste

Dreieværste er under bygging mellom Fredrikstad stadion og Glomma, og består av Wang Toppidrett, Høgskolen i Østfold og øvrig næring som skal tilpasses ulike leietagere etter behov på de tre nederste planene og på de tre øverste planene bygges det 27 leiligheter. Våre leveranser i prosjektet består av prosjektering og levering av komplette luftbehandlingsanlegg.