Onsøyheimen Sykehjem

Onsøyheimen Sykehjem

Den samlede bygningsmassen er på rundt 13.000 kvadratmeter, og består av to sammenhengende bygningskropper fordelt på fire etasjer. Foruten egne rom til beboerne skal anlegget også omfatte et dagaktivitetssenter, kafeteria, moderne storkjøkken og en rekke spesial- og fellesrom.

Våre leveranser til prosjektet er prosjektering og levering av komplette luftbehandlingsanlegg.