Ski BB2

Ski Magasinpark BB2

Ski Magasinpark BB2 er et leilighetsprosjekt i Ski bestående av 190 leiligheter fordelt på 5 bygninger, samt stor felles parkeringskjeller.

Østfold Enøk & Ventilasjon As har på vegne av Betonmast Bolibygg AS fått oppdraget med å prosjektere og levere komplette luftbehandlingsanlegg ved prosjektet.