Veslebukta

Veslebukta

Veslebukta er et leilighetsprosjekt i Kolbotn bestående av 56 leiligheter fordelt på 3 bygninger, og 14 rekkehus samt stor felles parkeringskjeller.

Østfold Enøk & Ventilasjon As har på vegne av Solid Entreprenør AS fått oppdraget med å prosjektere og levere komplette luftbehandlingsanlegg ved prosjektet.