AIM Rygge

AIM Rygge

Om prosjektet

AIM Rygge

Rygge – Østfold
 

Entrepriseform:

NS 8417

Byggetid:

2018-2020

Omfang:

Behandlet luftmengde: 85 925m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 5 stk. nye balanserte ventilasjonssystemer med behovsstyrte luftmengder.