Askim Rådhus

Askim Rådhus

Oppdragsgiver
Askim Kommune

Om prosjektet

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Askim, Østfold
 

Entrepriseform:

 

Byggetid:

2008

Omfang:

Rehab: 1 000 m² – Nybygg: 1 500 m²

Behandlet luftmengde: 14 000 m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 2 stk nye balanserte ventilasjonssystemer, samt rehabilitering og ombygging av 4 stk. eksisterende ventilasjonssystemer. Det ble i tillegg levert komplett automatikk-/SD-anlegg for samtlige
VVS-tekniske anlegg inkl. ombygging av tavler for eksisterende automatikkanlegg.