Bellevue Prospekt

Bellevue Brygge

Om prosjektet

Bellevue Brygge

Fredrikstad – Østfold

Entrepriseform

NS 8417

Byggetid:

2017-2018

Bellevue Brygge er et leilighetsprosjekt i Fredrikstad sentrum bestående av 5 stk blokker og felles parkeringskjeller på om lag 5 000m². Leilighetsprosjektet består av totalt 116 leiligheter.

Østfold Enøk & Ventilasjon AS har prosjektert og levert separate balanserte ventilasjonsaggregater med tilhørende kanalføringer til hver enkelt leilighet.