BIOCO

BIOCO

Om prosjektet

BIOCO AS har etablere et industribygg på eiendommen til Nortura SA i Eidsberg kommune.

 

Østfold Enøk & Ventilasjon har utføre ventilasjonsarbeidene samt levere bygningsautomatikken.
Ventilasjonsarbeidene omfattet levering og montasje av luftinntak, kanaler for til- og fraluft, aggregater, luftfordelingsutstyr og et komplett automatikkanlegg for alle VVS-systemer. Luftbehandlingsanleggene som ble levert har en samlet luftmengde som tilsvarer om lag 21 500m³/h.