Hauketo Skole

Hauketo skole

Oppdragsgiver
HENT AS

Om prosjektet

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Oslo
 

Entrepriseform:

 

Byggetid:

2008-2009

Omfang:

Rehab: 4 600 m² – Nybygg: 2 400 m²

Behandlet luftmengde: 104 000 m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 8 stk. nye balanserte ventilasjonssystemer komplett med nye luftbehandlingsaggregater, dels med behovsstyrte luftmengder/soneregulering og dels med konstante luftmengder.
Videre ble det levert 1 stk. balansert ventilasjonssystem med avfuktning for svømmehall. De tekniske anleggene ble levert med komplett automatikk/SD-anlegg .