Høgskolen I Oslo, Sykepleierutdanningen Statsbygg

HIO Sykepleierutdanning

Oppdragsgiver
Statsbygg HK

Om prosjektet

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Statsbygg HK, Oslo
 

Entrepriseform:

 

Byggetid:

2011-2013

Omfang:

Rehab: 12 500 m² – Nybygg: 6 000 m²

Behandlet luftmengde: 178 000 m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 12 stk. nye balanserte ventilasjonssystemer med behovsstyrte luftmengder og kjølefunksjon.
Prosjektet omfattet også leveranse av kuldeanlegg med 1 stk. varmepumpe, 1 stk. kjølemaskin samt 2 stk. tørrkjølere på tak. komplett automatikk-/SD-anlegg ble også levert.