Kongeveien skole

Kongeveien skole

Om prosjektet

Ny barneskole i Halden, Kongeveien skole.

Halden kommune har bygget en ny barneskole, Kongeveien skole, som vil inneholde 3-parallell for trinn 1-7.
Skolen er dimensjonert for 588 elever, og har en bruttoareal på 6 700
m2.

Østfold Enøk & Ventilasjon AS har på vegne av AF Gruppen utført luftbehandlingsanleggene for prosjektet.
Luftbehandlingsanleggene omfatter fem balanserte systemer med integrert automatikk, flisavsug og diverse spesialavtrekk.
Total luftmengde: 80 000 m³/h.