Kullås Terrasse

Kulår Terrasse

Om prosjektet

Kulås Terrasse er et leilighetsprosjekt i Sarpsborg sentrum bestående av 3 stk terrasseblokker og 1 stk punktblokk med felles parkeringskjeller på om lag 1 880m². Leilighetsprosjektet består av totalt 37 leiligheter fordelt på 5 etasjer.

Østfold Enøk & Ventilasjon AS har prosjektert og levert separate balanserte ventilasjonsaggregater med tilhørende kanalføringer til hver enkelt leilighet.