Mysen Videregående Skole

Mysen Videregående skole

Oppdragsgiver
Østfold Fylkeskommune

Om prosjektet

Tilbygg til eksisterende skolebygg.

Mysen, Østfold
 

Entrepriseform:

Programentreprise

Byggetid:

2010-2011

Omfang:

Nybygg: 4 300 m²

Behandlet luftmengde: 55 000 m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 4 stk. nye balanserte ventilasjonssystemer komplett med nye luftbehandlingsaggregater, dels med behovsstyrte luftmengder/soneregulering og dels med konstante luftmengder.