NH 25

NH 25

Oppdragsgiver
Ove Skår AS

Om prosjektet

Nytt kontorbygg for KRIPOS.

Oslo
 

Entrepriseform:

 

Byggetid:

Januar 2016-Mai 2017

Omfang:

Nybygg: 20 000 m²

Behandlet luftmengde: 190 000 m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 10 stk. nye balanserte ventilasjonssystemer.