Nortura Hærland

Nortura Hørland

Oppdragsgiver
Nortura Hørland

Om prosjektet

Nytt kylling og kalkunslakteri – Nortura Hærland.

Hærland, Østfold
 

Entrepriseform:

 

Byggetid:

April 2014-Juni 2015

Omfang:

Rehab: 10 000 m² – Nybygg: 15 000 m²

Behandlet luftmengde: 607 000 m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 23 stk. nye balanserte ventilasjonssystemer.