Remmen Renseanlegg

Remmen Renseanlegg

Oppdragsgiver
Halden Kommune

Om prosjektet

Rehabilitering og nybygging av renseanlegget i Halden.

Halden, Østfold
 

Entrepriseform:

 

Byggetid:

2015-2016

Omfang:

Rehab: 1 000 m² – Nybygg: 3 000 m²

Behandlet luftmengde: 94 000 m³/h

Ventilasjonsarbeidene omfattet nye ventilasjonsanlegg for administrasjon- prosesdel.