Storgaten Terrasse

Storgaten Terrasse

Om prosjektet

Storgaten Terrasse

Sarpsborg – Østfold
 

Entrepriseform

NS 8417

Byggetid:

2017-2018

Omfang:

Storgaten Terrasse er et leilighetsprosjekt i Sarpsborg sentrum bestående av 71 leiligheter fordelt på 8 bygninger, samt parkeringsanlegg i de 2 nederste etasjene. Totalt utgjør prosjektet ca. 6 700 m².

Østfold Enøk & Ventilasjon har Prosjektert og levert separate balanserte ventilasjonsaggregater med tilhørende kanalføringer til hver enkelt leilighet.