SD-anlegg

Sentral driftskontroll (SD) er et rasjonelt styrings- og kontrollverktøy. Med dagens datateknologi kan alle tekniske anlegg drives og styres av en felles datasentral. Alt etter byggherrens nåværende og fremtidige behov kan dette planlegges og forbedres til de ulike byggetrinn.