Tekniske totalentrepriser

Stadig flere av våre kunder etterspør Tekniske totalentrepriser(TTE). Ett ansvarlig firma som tilbyr både ventilasjon/klima, varme/sanitær og elektro/tele.

 

For kunden er fordelene flg.:

 • Enkle kontraktsforhold
 • Én prosjektansvarlig for alle  tekniske fag
 • Grensesnittet mellom de ulike fagområdene blir ivaretatt
 • Entydig funksjonsansvar
 • Tverrfaglig vedlikehold over hele byggets levetid

 

Entrepriseavdelingens forretningsområder

 

Tekniske total entrepriser:

 • Luftbehandlingsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Isvannsanlegg
 • SD-anlegg
 • Automatikk
 • Elektrotekniske anlegg

Inneklima:

 • Egenprosjekterte inneklimaanlegg
 • Konsulentprosjektert inneklimaanlegg

Industri

 • Næringsmiddelindustrien
 • Coatinglinjer
 • Prosessventilasjon
 • Komfortventilasjon/industri
 • Kjemisk prosessventilasjon
 • Operasjonsstuer