Bellevue Prospekt

Bellevue Brygge

Bellevue Brygge er et leilighetsprosjekt i Fredrikstad bestående av 116 leiligheter fordelt på 5 bygninger, samt kjeller med parkering for sykkel og bil, boder og teknisk rom.

Østfold Enøk & Ventilasjon AS har på vegne av Ove Skår AS fått oppdraget med å prosjektere og levere komplette luftbehandlingsanleggene ved prosjektet.